Вземи двоен кешбек от iHerb!

Вземи двоен кешбек от iHerb!

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В
ИНТЕРНЕТ САЙТ www.cashway.bg

I. ПРЕДМЕТ

Член 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между платформата www.cashway.bg наричан по-долу за краткост CASHWAY, потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги, наричана за краткост по-долу УСЛУГАТА, както и всички онлайн търговци, наричани за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Молим да отделите време да ги прочетете и разберете, преди да се регистрирате на CASHWAY. Като се регистрирате или извършвате покупки чрез CASHWAY, Вие се съгласявате с Общите условия, описани в този документ. Трябва да сте наясно, че тези Общи условия може да се променят от време на време в съответствие с точка IV. член 5 (12)

ІІ. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА CASHWAY

Член 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 1. Наименование на платформата: www.cashway.bg
 2. Данни за адмистратора: „Джи енд джи 2015“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, община Свиленград, бул. „България“ 56, ет. 1, офис 2, с ЕИК 203613170 и данъчен номер BG 203613170.
 3. „Джи енд джи 2015“ ООД администрира платформата Cashway, под формата на сайта Cashway.bg.
 4. Данни за кореспонденция: support@cashway.bg

III. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Член 3. УСЛУГАТА, предоставяна от CASHWAY на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на УСЛУГАТА са следните:

 1. В предоставянето на УСЛУГАТА участват три страни - ПОЛЗВАТЕЛЯ, ОНЛАЙН МАГАЗИНА и CASHWAY.
 2. CASHWAY предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ актуална информация за обявените от ОНЛАЙН МАГАЗИНА оферти за отстъпки и промоции на стоки и/или услуги.
 3. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ плаща на CASHWAY предварително определена комисионна за всяка успешна онлайн покупка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. След като CASHWAY получи комисионната от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той дава част от нея на ПОЛЗВАТЕЛЯ и това представлява неговия Кешбек. В някои случаи ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не разрешава изплащане на кешбек и съответно CASHWAY предоставя единствено информация и рекламира актуалните отстъпки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, без да предоставя кешбек на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Към настоящия момент съответният Кешбек може да бъде поискан и изплатен, когато неговата стойност стане равна или надхвърли сумата от 20 лв.
 4. Използването на УСЛУГАТА от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ е напълно безплатно.
 5. CASHWAY не гарантира регистрирането и изплащането на Кешбек при всяка една покупка на ПОЛЗВАТЕЛЯ поради възникнали технически причини при проследяването на тези покупки. Тези причини могат да бъдет свързани с технически пречки в устройството на ПОЛЗВАТЕЛЯ или технически проблеми при проследяващата технология на рекламния посредник, която CASHWAY използва за това проследяване. CASHWAY ще положи всички разумни усилия да осигури регистрирането и плащането на комисионна по липсваща транзакция, но не прави и не може да даде никаква гаранция в това отношение. В случай, че по някаква причина CASHWAY не получи очакваната комисионна за транзакция, няма да бъде задължен да регистрира или плати съответния Кешбек.

Член 4. CASHWAY предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на страницата на CASHWAY в Интернет.
 
IV. РЕГИСТРИРАНЕ НА АКАУНТ В CASHWAY И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛЯ И CASHWAY

Член 5.

 1. За да стане ПОЛЗВАТЕЛ на CASHWAY и да я използва, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да премине през процедурата за регистрация на уебсайта на Cashway.bg като по този начин приема Общите условия. Регистрацията е необходима за създаване на акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и свързан с него вътрешен акаунт, който ще вземе предвид наличния кешбек за покупки, направени с помощта на УСЛУГАТА.
 2. С попълване на данните (имейл адрес и парола) и избор на бутон “Регистрирай се сега", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че приема тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешна регистрация договорните отношение за спазване на Общите условия между ПОЛЗВАТЕЛЯ и CASHWAY са в сила.
 3. В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай CASHWAY има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.
 4. При регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава безвъзмездно 5 лева начален Кешбек бонус от CASHWAY. Този Кешбек се зарежда в профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ със статус „Непотвърден“. Условията този Кешбек да премине в статус „Потвърден“ и да може да бъде изплатен на ПОЛЗВАТЕЛЯ са следните: В рамките на 90 дни от датата на регистрация в CASHWAY, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да осъществи поне 1 покупка от даден ОНЛАЙН МАГАЗИН, преминавайки през CASHWAY и да има регистриран Кешбек за тази покупка, който в последсвие да бъде „Потвърден“.
 5. Договорът се сключва на български език.
 6. Договорът между CASHWAY и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес cashway.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
 7. В случай че УСЛУГАТА се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай настоящите Общи условия имат действие от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването й.
 8. Само пълнолетни или непълнолетни лица, действащи чрез лицето на законните си представители, имат право да се регистрират и да станат ПОЛЗВАТЕЛИ.
 9. Едно лице може да има само един акаунт; в противен случай CASHWAY си запазва правото да блокира и изтрива дублиращи се акаунти.
 10. CASHWAY препоръчва да не разкривате или прехвърляте на други хора данните за вход и паролата на Вашия акаунт и да не ги запазвате на други компютри, телефони или таблети. Във всеки случай CASHWAY не носи отговорност за щети, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с тези обстоятелства.
 11. CASHWAY има право да прави функционални промени в работата на УСЛУГАТА, да променя правилата за връщане на Кешбек, както и да допълва и модифицира тези Общи условия. Приемайки Общите условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че по-нататъшното използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ означава, че той/тя е приел такива промени.
 12. Ако по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ промени своя имейл адрес или други данни, посочени при регистрацията, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да ги промени и в акаунта си в CASHWAY. В противен случай може да има проблеми при използването на УСЛУГАТА, за които CASHWAY няма да носи отговорност.

 1. ПАЗАРУВАНЕ С КЕШБЕК

Член 6.

 1. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ на CASHWAY е направил покупка в съответствие с всички условия на УСЛУГАТА и комисионната е била преведена от ОНЛАЙН МАГАЗИНА към CASHWAY в предварително договорена сума, Кешбек автоматично се регистрира към баланса на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Когато сумата Кешбек достигне минималния разрешен праг за теглене от 20 лева, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изтегли тази сума, като използва всеки удобен метод на изплащане (наличните методи за теглене са изброени на страницата за Изплащане на Кешбек в профилната страница на ПОЛЗВАТЕЛЯ).
 2. CASHWAY едностранно определя ставката за Кешбек за всеки ОНЛАЙН МАГАЗИН и си запазва правото да я променя по всяко време преди момента на отчитане на Кешбека.
 3. Кешбек се начислява за направена покупка само ако покупката е действително завършена и плащането е извършено. CASHWAY препоръчва на своите ПОЛЗВАТЕЛИ да запазват информацията и документите, потвърждаващи, че са платили за продукта на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА (имейл или екранна снимка на страницата за плащане).
 4. ВАЖНО: За да избегнете неотчитане/отказване на Кешбек, е забранено да се правят много покупки за кратък период от време от магазини с фиксирана ставка за Кешбек. Такива действия могат да бъдат възприети като измамни, което може да доведе до блокиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Обръщаме Вашето внимание към факта, че има различни ситуации, в които ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не може правилно да идентифицира направената поръчка и да заплати комисионната. Причините може да са компютърен софтуер от тип AdBlock или допълнителни разширения, инсталирани на браузъра, използване на Инкогнито режим на браузера или преминаване през други източници към ОНЛАЙН МАГАЗИНА след като сте използвали CASHWAY. В такива случаи CASHWAY няма да носи отговорност за неотчитането или отказа на Кешбек.
 5. Ако поради някаква друга причина имате неотченен Кешбек за покупка, направена през CASHWAY, може да подадете „Заявка за липсващ кешбек“ през сайта на CASHWAY, като CASHWAY ще извърши всички необходими действия да възстанови този неотченен Кешбек на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Имайте в предвид, че се приемат и обработват заявки само за липсващи поръчки в рамките на 30 дни от датата на заявката. Срокът за обработка на такива заявки е до 90 дни. CASHWAY ще извърши всички разумни усилия да осигури регистрирането и плащането на Кешбек по липсваща транзакция, но не прави и не може да даде никаква гаранция в това отношение. В случай че по някаква причина CASHWAY не получи очакваната комисионна за дадена транзакция, няма да бъде задължен да регистрира или плати съответния Кешбек.
 6. CASHWAY си запазва правото да отказва Кешбек за заплатена поръчка в случай на непотвърдено възнаграждение от ОНЛАЙН МАГАЗИН или неполучаване на комисионна за 18 месеца или повече от датата на покупката.

2. ИЗПЛАЩАНЕ НА КЕШБЕК

Член 7.

 1. Можете да подадете заявка за теглене на Кешбек на всеки „Потвърден“ Кешбек от Вашия акаунт по всяко време. Моля, имайте предвид че минималната сума за изплащане е 20 лева натрупан потвърден Кешбек във Вашия баланс.
 2. Можете да изтеглите Вашия потвърден Кешбек от сметката си чрез банков превод, Еконт, Paypal, EasyPay, ePay.bg, Settle портфейл и различни електронни ваучер за подаръци от различни търговци. Методите на изплащане може да предвиждат достигане на минимален праг на стойност, преди да Ви позволят да изтеглите дължимия си кешбек. Винаги трябва да проверявате условията на всеки метод на изплащане преди да изтеглите своя Кешбек.
 3. Ваша отговорност е да гарантирате, че са предоставени правилните данни за изплащане. Ние не носим отговорност за изплащане на Кешбек, изпратен до неправилна дестинация, в случите, коогато са предоставени неверни данни. Такива плащания може да не подлежат на възстановяване и/или да подлежат на такса за възстановяване.
 4. Времето между искането на изплащане на Вашия платим кешбек и самото получаване по избрания от Вас метод на изплащане може да варира, като обикновено срокът е до 6 работни дни. Ние не носим отговорност за каквито и да било забавяния в получаването на Кешбек, предизвикани от платежния посредник на избрания начин за изплащане.
 5. УСЛУГАТА предоставя и гарантира изплащанията на Кешбек само в следните валути: Български левове и Евро (при Paypal изплащане). CASHWAY не носи отговорност за невъзможността за получаване на кешбек във валути, различни от посочените. Дружеството не носи отговорност и не компенсира допълнителни разходи, вкл. обменни курсове, които могат да бъдат начислени при теглене на Кешбек към сметката, открита във валута, различна от изброените по-горе.
 6. Запазваме си правото да преустановим плащанията с Кешбек по всяко време без предизвестие до Вас, ако разумно подозираме, че е имало измамна дейност.
 7. CASHWAY ще Ви уведоми за тегленето на Кешбека в съобщение чрез имейл на адреса, който сте посочили при регистрацията или в процеса на използване на УСЛУГАТА.
 8. CASHWAY може да използва услугите и софтуерните решения, предоставени от трети страни, за да регистрира и изплаща Кешбек.
 9. CASHWAY си запазва правото да променя едностранно условията за изтегляне по всяко време, като уведомява своите ПОЛЗВАТЕЛИ.

VI. ОТГОВОРНОСТИ

Член 8. Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.
 2. При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.
 3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство. По-специално ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа:
  - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  - да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  - да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
  - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  - да уведомява незабавно CASHWAY за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
  - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Cashway.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  - да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Член 9. Права и задължения на CASHWAY

 1. CASHWAY не продава никакви продукти или услуги, а представлява рекламна платформа, в която съответните ОНЛАЙН МАГАЗИНИ да предоставят информация за своите продукти и/или услуги.
 2. CASHWAY няма да носи отговорност за качеството на продуктите или услугите, предоставяни от ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ. Всички рекламации, свързани с качеството на продуктите или услугите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ще бъдат изпращани директно до лицето, което е продало съответния продукт или е предоставило съответната услуга.
 3. CASHWAY не носи отговорност за каквато и да е промяна или прекратяване на дейността на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, представена на уебсайта на CASHWAY, както и за каквото и да е влияние, което те биха могли да окажат върху натрупването на Кешбек във връзка с подобни промени. CASHWAY не носи отговорност за промяна или прекратяване на специални оферти, промоционални кодове и купони на уебсайтовете на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 4. CASHWAY не носи отговорност за качеството на каналите на обществените комуникационни мрежи, чрез които се предоставя достъп до услугата CASHWAY или уебсайта (услугите) на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 5. CASHWAY носи отговорност за неизпълнението или неправилното изпълнение на поетите задължения за отчитене на Кешбека в съответствие с приложимото законодателство, като отговорността на CASHWAY е ограничена до размера на действителните щети за ПОЛЗВАТЕЛЯ, причинени от негови умишлени действия.
 6. ВАЖНО: CASHWAY си запазва правото да блокира или изтрие акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако същият не е бил използван за извършване на покупки в продължение на 2 (две) години от датата на извършване на последната покупка през уебсайта на CASHWAY или от момента на регистрация (което събитие е по-скорошно). ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи известие за потенциално изтриване на акаунта си по имейл, както и в личния си акаунт. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ  има натрупан Кешбек, който подлежи на изплащане, той ще бъде информирам, че трябва да направя заявка за изплащане на кешбек чрез системата на CASHWAY. Ако в рамките на 14 календарни дни от изпратеното известие за изтриване CASHWAY не получи отговор или обжалване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, профилът му ще бъде изтрит и целият Кешбек, натрупан във вътрешната сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ще се анулира.
 7. С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, CASHWAY има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на УСЛУГАТА.
 8. В случаите по ал. 7, CASHWAY е задължен своевременно да възстанови предоставянето на УСЛУГАТА след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
 9. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УСЛУГАТА, CASHWAY има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
 10. CASHWAY не носи отговорност при възникване на следните случаи:
  - за вреди, причинени от некоректно поведение на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, промотиращ чрез CASHWAY.
  - за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоки и/или услуги, закупени от потребителя чрез  CASHWAY, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, се окажат грешни или подвеждащи;
  - за нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, промотиращ чрез CASHWAY;
  - за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  - за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на УСЛУГАТА, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на cashway.bg);
  - ако потребителят си забрави акаунта, вписан на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  - за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.cashway.bg, независещи от екипа на същия.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ

Член 10. Допълнителни политики:

 1. Нашата Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от ПОЛЗВАТЕЛЯ или които ни предоставя. Tя е съобразена с новия Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Използвайки CASHWAY, Вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни.
 2. Нашата Политика за бисквитки, която съдържа информация за бисквитките на нашия Сайт.

Член 11. Други условия

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.  
 3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
 4. CASHWAY се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
  - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  - други посочени в закона случаи.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Член 12. Търговска марка

„Cashway“ е регистрирана търговска марка с номер 164516 в българското патентно ведомство и е собственост на дружеството „Джи енд Джи 2015“ ООД. Наименованието "Cashway" е забранено за използване без изричното съгласие на дружеството - собственик. Дружеството е собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост в нашия Сайт и в материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от закони и договори за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени.

Член 13. Авторски и други права за собственост

 1. Регистрирайки се в CASHWAY или използвайки УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава, че CASHWAY притежава цялото съдържание на уебсайта cashway.bg. Знаците, лога, търговски марки на CASHWAY, търговските марки и търговски обозначения на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, както и други данни, резултати от интелектуална дейност и средства за индивидуализация, публикувани и достъпни на уебсайта cashway.bg, са интелектуална собственост на съответните им собственици и са защитени от приложимото законодателство.
 2. Никой няма право да копира, разпространява, публично показва или създава производни на уебсайта cashway.bg, или да използва каквито и да е материали, собственост на CASHWAY, без да получи предварително разрешение от CASHWAY.
 3. Използвайки услугите на CASHWAY или всякакви други материали, собственост на CASHWAY, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да спазва всички допълнителни инструкции на CASHWAY за защита на авторски права, търговски марки и друга интелектуална собственост, отразени в уебсайта на CASHWAY, както и всички други инструкции и ограничения.

IX. Получаване на комуникация от CASHWAY

CASHWAY изпраща на потребителите два вида имейл съобщения:

 1. Автоматични генерирани имейли – тези съобщения са свързани с известия по профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Примери за това са известия за кешбек статус, статус на заявки за изплащане на кешбек и липсващ такъв. Също така всякакви известия относно акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ. При регистрация в CASHWAY, Вие се съгласявате, че ще получавате тези съобщения и не може да се отпишете от тях, защото те са необходими за предоставяне на УСЛУГАТА.
 2. Имейл бюлетини - регистрирайки се за членство в CASHWAY, Вие имате опцията да се съгласите да получавате тези маркетингови съобщения, които са свързани известия за оферти, кампании и нови магазини, които са на разположение на членовете на CASHWAY. Ако сте се абонирали за наши маркетингови съобщения по време на регистрация, можете да се откажете от получаването им като: (i) посетите страницата на профила си и кликнете върху връзката Имейл известия или (ii) след връзката за прекратяване на абонамента в някои от имейлите, които получавате.

ВАЖНО: При регистрация в CASHWAY чрез FACEBOOK или GOOGLE, Вие автоматично се абонирате за получаване на маркетингови съобщения. Това е така, защото самата регистрация се осъществява от тези услуги и при тях няма опция да се отпишете от получаването на бюлетини при нас. Може да направите това веднага след регистрация през профиланата си страница и меню Имейл известия.

Ако желаете да прекратите всякакви отношения с нас, можете да закриете профила си като се свържете с нас на support@cashway.bg.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от CASHWAY, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ на УСЛУГАТА.
 2. CASHWAY и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от CASHWAY и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на CASHWAY във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията за използване на УСЛУГАТА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 4. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които използват УСЛУГАТА без регистрация, приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им без изрично уведомление за промяната.

 XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. CASHWAY си запазва правото да прехвърли правата и задълженията си по тези Общи условия изцяло или частично на всяко физическо или юридическо лице, без да е необходимо да получава съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ за това прехвърляне.
 2. ПОЛЗВАТЕЛЯ няма право едностранно да прехвърля правата и задълженията си на трети лица без предварителното писмено съгласие на упълномощения представител на CASHWAY.

XII. ТЕРМИНИРАНЕ НА АКАУНТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С CASHWAY

 1. CASHWAY има право, по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора и да деактивира и изтрие акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 
 2. В случай на измама, злоупотреба или друга дейност, която преценим, че е несправедлива, ние си запазваме правото да прекратим акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
 3. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА наруши Общите условия, правата на трети лица или представлява заплаха за функционирането на УСЛУГАТА, CASHWAY си запазва правото да блокира акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, впоследствие да го изтрие и да прекрати споразумението с ПОЛЗВАТЕЛЯ относно Общите условия едностранно, по извънсъдебна процедура, чрез уведомление на имейл адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрация в УСЛУГАТА или при последващо използване.
 4. CASHWAY си запазва правото да блокира или изтрие акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако не е бил използван за извършване на покупки в продължение на 2 (две) години от датата на извършване на последната покупка през уебсайта на CASHWAY или от момента на регистрация (което събитие е по-скорошно). ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи известие за потенциално изтриване на акаунта си по имейл, както и в личния си акаунт. В случай на изтриване, целият Кешбек, натрупан във вътрешната сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, се анулира.
 5. Можете да анулирате членството си по всяко време, като ни изпратите имейл на support@cashway.bg и ние можем да се погрижим за това от наша страна. CASHWAY ще изтрие всички данни за Вас според нашата политика за поверителност.

XIII. Програма "Покани приятел"

Бонус условия:

 1. За всеки препоръчан приятел получаваш 5 лева бонус.
 2. За да получиш бонуса „Покани приятел“ трябва твоят приятел да се регистрира чрез твоя линк веднага след направеното посещение.
 3. Бонусът първоначално се зарежда със статус „Непотвърден“. Той ще бъде потвърден след като привлеченият приятел направи поне 1 покупка с кешбек в рамките на 90 дни след регистрация и този кешбек в последствие е потвърден.
 4. Кешбек покупките отговарящи на условието за потвърждаване на бонус са всички такива, които са били отчетени нормално в рамките на 2 дни в профила на твоя приятел. Одобрените заявки за липсващ кешбек не влизат в това число и не се считат за кешбек покупка, което изпълнява условието за реферален бонус.
 5. Изплащането на бонусите става по стандартния начин за изплащане на кешбек. Тези бонуси се натрупват към останалата кешбек сума от натрупани покупки.
 6. Програмата „Покани приятел“ е предназначена да се използва само от хора за популяризиране пред приятели, познати и семейство.
 7. Ако желаеш да популяризираш Cashway на повече хора и/или имаш изградена собствена аудитория в различни канали, може да кандидатстваш за програмата – Стани Cashway Инфлуенсър
 8. Стойността на бонуса може да бъде променяна по всяка време, като това е само и единствено решение на Cashway. Ако се случи това ще бъде комуникирано в сайта на
 9. Когато сумата на бонуса за препоръка се промени, ти ще имаш право да получиш сумата, която е била рекламирана на сайта по времето, когато твоят приятел се е регистрирал от твоя линк, която може да е различна от сумата, предложена, когато си изпратил линка на твоя приятел или когато бонусът е начислен към твоя акаунт.

 Забранени действия

 1. Забранено е използването на името на марката на Cashway, както и на нашите партньорски магазини в имената на домейни за привличане на трафик към нашата програма „Покани приятел“. Също така не е разрешено създаването на мобилни приложения, разширения, групи в социалните мрежи от името на Cashway и използване на логото на Cashway. Използването на страници от уеб сайта Cashway в мобилни приложения на трети страни също е забранено.
 2. Забранено е изпращането на групови директни съобщения в социални мрежи, групи и форуми, посветени на определен партньорски магазин, както и използването на контекстна реклама, масови имейл кампании и всякакви други видове дейности, които могат да се считат за спам, за споделяне на твоя рефърал линк.
 3. Забранено е да създаваш нови акаунти, като използваш собствения си рефърал линк с цел получаване на бонус за препоръка. Това се счита за регистрация на фалшиви препоръчани акаунти.
 4. Забранено е създаването и използването на няколко акаунта с едно и също устройство. Това се счита за регистрация на фалшиви акаунти.
 5. Твоя рефърал линк не трябва да се използва в спонсорирани съдържание (напр. Google Ads или Facebook Ads) или друга платена реклама без предварителното разрешение на Cashway.
 6. Моля, спазвай тези правила, тъй като в случай на нарушение акаунтът на потребителя може да бъде блокиран, без да се предоставя възможност за изтегляне на събрания кешбек.
 7. Непрекъснато работим върху подобряването на нашата програма за препоръки, поради което си запазваме правото да променяме условията на програмата за препоръки по всяко време без предварително известие.

XIV. ПРОГРАМА "СТАНИ CASHWAY ИНФЛУЕНСЪР"

Бонус условия:

За всеки привлечен потребител инфлуенсъра получава:

 • 3 лв. фиксиран бонус
 • 30% от всеки натрупан кешбек на потребителя
 1. За да получиш бонуса „Покани приятел“ трябва твоят приятел да се регистрира чрез твоя линк веднага след направеното посещение.
 2. Фиксираният кешбек първоначално се зарежда със статус „Непотвърден“. Той ще бъде потвърден от екипът на Cashway в рамките на 5 работни дни ако не са установени нарушения по условията на програмата.
 3. Допълнителният бонус от 30% за всеки натрупан кешбек ще се зарежда отново със статус „Неповърден“ и ще бъде потвърден, когато и съответния кешбек на привлечения потребител бъде потвърден.
 4. Инфлуенсъра ще получава допълнителен бонус за всяка кешбек покупка в продължение на 2 години след неговата регистрация в Cashway. Този срок може да бъде променян в последствие (примерно удължван), като това е решение на Cashway.
 5. Кешбек покупките отговарящи на условието за потвърждаване на бонус са всички такива, които са били отчетени нормално в рамките на 2 дни в профила на твоя приятел. Одобрените заявки за липсващ кешбек не влизат в това число и не се считат за кешбек покупка, което изпълнява условието за реферален бонус.
 6. Бонусите в програмата "Стани Cashway Инфлуенсър" се считат за рекламна дейност и по тази причини тяхното изплащане е отделно от кешбек бонусите натрупани от покупки. В зависимост от това дали си физическо или юридическо лице, трябва да подадеш съответните данни за да ти изплатим тези бонуси. Повече как да получиш тези бонуси може да прочетеш ТУК
 7. Тъй като тези бонуси се считат за рекламна дейност, твоя и единствена отговорност е да подаваш тази дейност като вид доход в твоята годишна данъчна декларация (ако си физическо лице). Всички задължения по този тип дейност ще бъдат изцяло плащани от Cashway и ти нямаш финансова отговорност за това.
 8. Стойността на бонуса може да бъде променяна по всяка време, като това е само и единствено решение на Cashway. Ако се случи това ще бъде комуникирано в сайта на Cashway.
 9. Когато сумата на бонуса за препоръка се промени, ти ще имаш право да получиш сумата, която е била рекламирана на сайта по времето, когато твоят приятел се е регистрирал от твоя линк, която може да е различна от сумата, предложена, когато си изпратил линка на твоя приятел или когато бонусът е начислен към твоя акаунт.
 10. Ако стойността на кешбек покупката на препоръчания потребител се промени заради върнати стоки това ще промени и стойността на допълнителния кешбек бонус за инфлуенсъра, като това ще е ясно видимо в детайлите за бонусите за препоръки.
 11.  Всички забранени действия, които са в сила за програмата "Покани Приятел" описани в точка XIII са в сила и за тази програма

XV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.